Přijetí SÍLY - cesta DUŠE

Tvoje osobní SÍLA, tvoje DUŠE, je to, co skutečně JSI.
Nikoliv to, co děláš, jaké role zde hraješ, jak tě vnímají ostatní, co jsi od nich převzal, čemu ses přizpůsobil....

Tohle vše je chiméra, jako MASKA, která rozbije se - u zkoušek. A zcela roztříští se - při tvém PÁDU NA DNO.
Tvá SKUTEČNÁ SÍLA, TVÁ PRAVÁ PODSTATA, je TO, CO JE, a ta z toho dna.... POZVEDNĚ TĚ.
A pak... JEŠTE VÍCE VYROSTE.
A tím se tvé nejhlubší PÁDY, zcela paradoxně, stanou tvým největším DAREM.
Začátek je nejtěžší: PODÍVAT SE DO SEBE a často ... PŘESTAT SI NALHÁVAT.

Inkviziční program VINY nám byl zakódován před věky. Účelem bylo, abychom zapomněli na to, CO SKUTEČNE JSME a tím i na vlastní SÍLU. Nechali se ovládat. Ze STRACHU ZE
ZTRÁTY. Ztráty BOHA, jeho lásky a přízně. Projektované (u nevěřících) do ztráty NÁKLONNOSTI jiných lidských bytostí. Odsouzení, nepřijetí, trest. A taky STRACH ZE SEBE, z toho že "ublížíme", strach ze zneužití...Vznikl tím tisíciletý blok. Blok vytvořený z naprosté ILUZE. Z tvůrců se stali OBĚTI. Sílu jsme si SAMI ZABLOKOVALI.

Přátelé, věřte mi, nemůžete ztratit, to CO SKUTEČNE JSTE A VŽDY JSTE BYLI. Naše podstata je bůh, světlo, LÁSKA SAMA.
Věřte mi, Ježíš na tom kříži nezemřel, není důvod se bičovat.
Všechny duše si předem vybírají, co na ZEMI mají se naučit. Své určení, boží plán (=plán duše) a cestu k jeho naplnění. Součástí cesty mohlo být i ublížení, bolest. 
Tak bylo domluveno.

NEJSOU VINNÍCI ANI OBĚTI. Jen dvě duše, co se rozhodli, že PRÁVĚ TAKHLE, TÍMTO a S TOUTO POMOCÍ zde budou RŮST. Učit se, vyvíjet, POZNAT
VLASTNÍ PODSTATU a pak, CELISTVÍ vrátit se do světla.

A teď se probouzíme, A STARÉ VZORCE SE ROZPADAJÍ.

NENÍ POTŘEBA SE DÁL BÁT. NEMŮŽEME ZTRATIT, CO JSME.
Jsme čisté světlo, bůh, LÁSKA SAMA. A v plném uvědomění si toho, a v plném NAPOJENÍ na svou podstatu, můžeme činit jen LÁSKU SAMU, pro SEBE I PRO VŠECHNY.

Nelze jinak. A TUHLE SÍLU NELZE NIKDY ZNEUŽÍT. Nebyla nám dána ani půjčena, nejsou žádné  podmínky. MY TOU SÍLOU PLNĚ JSME A VŽDY JSME BYLI. 

Jen v intencích starých vzorců vnímali jsme jinak. A ti co se nerozhodli, pořád i tak vnímají... Chodí mi čím dál více klientů, u nichž masivně čistím pocity KŘIVDY a VINY. VĚZENÍ,
VĚZENÍ, jejž z nich si VYTVOŘILA.

Pomáhám jim OSVOBODIT SE. Dočišťuji tím taky u sebe.... Přátelé, teď je ten čas PŘIJMOUT VLASTNÍ SÍLU A PLNĚ UKÁZAT JÍ SVĚTU.
PLNĚ ŽÍT a BÝT .... LÁSKA SAMA.

 

Již léta jsem v procesu probuzení, naprosté transformace. Říká se tomu taky "kundalini proces". Je to čím dále masivnější, poslední měsíce až závratně, vše velice fyzické, prožívání
převážně skrze tělo. 

Dosavadní život v troskách. Naopak, každý den otevírá mi něco nového, smysluplnějšího, léčení jsou čím dál silnější a účinnější.

Energie je ale, již tak silná a nepřestajně proudící, že mi činí potíže obstarat běžné věci, "normálně" žít v této "realitě".

Tu sílu jsem proto v sobě potlačovala, čož mi činolo velké potíže, na těle i psychice. ..."Uzavři ten "kanál"... poslouchám různé rady. Nefunguje to.

Uzavřu se a je to šílené... jsem pak jak "atomovka s uzavřenými ventily". PROČ?

Trvalo mi dlouho pochopit, odložit své strachy a přijmout to, co již dávno vím a vnímám  všemi smysly:
Já nejsem "kanál", kterým ENERGIE proudí. To já ji GENERUJI, hýbu s ní, posouvám, kam je potřeba, šířím... ZE MNE PROUDÍ. JÁ, NÍ JSEM. Jen ne vůlí. Egem jí nelze ovládnout.
Co s ní dělat, kam jí směřovat cítím někde VEVNITŘ, to přichází samo. Proces často nelze ani zastavit, musí doběhnout.
Kanál nelze uzavřít, jelikož nemůžu zavřít něco, čím JSEM a VŽDY JSEM BYLA.  Kundalini, boží světlo, energie, bezpodmínečná láska... jméno zcela bezpředmětní.
Ta LÁSKA A SÍLA v čisté podobě.... JE MNOU A JÁ NÍ JSEM. JSME JEDNO A VŽDY JSME BYLI.

Předpokládám, že většina populace mne bude považovat za NAPROSTÉHO BLÁZNA. Věřím ale, že tohle VĚDĚNÍ dorazí i tam kde je potřeba. K lidem, co již jsou připravení.
Prožívat, to co já, a pak to přijmout.  Další část mne nařkne z velké NEPOKORY.... Přátelé, nevědí, čím prošla jsem. Kundalini se ve mne aktivovala již před 15 lety. Od té doby jsem několikrát prošla temnou nocí duše. 2X padla na samé dno, několikrát málem umřela a jednou i skutečně, krátce, klinicky. 15 let tvrdé práce, čistění a léčení všech vzorců a programů, vlastních i cizích, co vzala jsem za své. 15 let poctivého učení, rozeznávání co přichází od ega a co říká moje srdce. Co je iluze a co skutečnost. Pokorné přijímání a zpracování vlastních stínů, co jiný mi reflektovali. 

Padala jsem i stoupala, ale nikdy neustoupila a necouvla před ničím, co mohlo pomoci ....poznat SKUTEČNOU PRAVDU, ZBAVIT SE VŠECH NÁNOSŮ.

OPUSTIT POCITY ODDĚLENOSTI....A BÝT KÝM SKUTEČNE JSEM. Já jsem to cítila již od dětství.... že je to mnohem více než myslíme a oddělenost je jenom pouhá iluze.

A teď jsem tady, a šťastná a nesmírně VDĚČNÁ ZA TO POZNÁNÍ. Pokorně děkující za ten DAR. PLNĚ VĚDOMÁ SVĚTELNÁ BYTOST, jež ví, že je VŠÍM.  a proto, s VELKOU LÁSKOU,
A proto, s VELKOU LÁSKOU, je zde..... PRO VŠECHNY. 

A současně absolutně SVOBODNÁ a tudíž NIKOMU nepatřící (pánové, bohužel...).  Nikým neovladatelná, absolutně nemanipulovatelná, jelikož vše hned rozeznávám.

Plně si VĚDOMÁ SVÉ SÍLY. DÁVAJÍC JI ZCELA SVÉMU URČENÍ.

Přijímající CESTU, kterou mi BŮH určil, aneb má duše si vyvolila, se vším všudy, co přináší i odnáší.... VŠECHNO, i to nejkrásnější i nejbolestivější, co bude mne ještě stát. A co postupně se mi dále, "vyjevuje".

S láskou,

Barbora - Aru Nanta 

aru nanta

Alternativní terapie, nejenom podle tradiční čínské medicíny
Práce s energií a tělem, v propojení
Relaxační i fyzioterapeutické techniky
Akupresura, masáž, i jemné protahování,
Moxování, baňkování, fonoforéza, šátkování…. dle potřeb konkrétního klienta.
Diagnostika a poradenství včetně fytoterapie
Energetické léčení na dálku
Průvodce kundalini transformací
Free Joomla! templates by AgeThemes