Jak pracuji

Neléčím, jsem jen prostředníkem, skrze kterého proudí univerzální/boží energie směrem ke klientovi. Prostředníkem, který v silném přepojení jak s Univerzem, tak i s klientem jen dělá to, co je potřeba. Protažení, pohlazení, tlak, nebo jen prosté přiložení prstů/dlaní…., tam, kde je to potřeba. Někdy používám i pomůcky, jako je ladička, baňky, šátek, moxa…, a taky různé techniky, které rovněž kombinuji, v souladu s intuicí. V průběhu ošetření pozorně vnímám signály, které ke mně přicházejí. Citlivě reaguji. V neustálém kontaktu s Vědomím i s klientem. S tím, co umím a cítím.

Tělo i duše klienta pookřejí, otevřou se blokády a odejde, co již není potřeba. A naopak, když se otevře, klient přijímá to, co je potřeba. Čistou léčivou energii. A ta probouzí jeho vlastní proces sebe-uzdravení.

Usazení v Matrixu,  jsme někdy až příliš zacyklení v nefunkčních vzorcích chování, které škodí našemu tělu i duši. Vyčerpaní, potřebujeme stimul a podporu. Někoho, kdo nás posune, ukáže, připomene. Co skutečně jsme a jaké jsou naše možnosti.

Celý můj život je cestou sebe-uzdravování a vývoje. A dochází k tomu i během ošetření. Proto je každé ošetření pro mne velkým darem. Nádherným prožitkem spojení a Jednoty. Lásky v čisté podobě. Pomáhám a současně i mně je pomáháno. V silném toku Energie procházím i já vlastním léčením, které je přirozené a automatické. A navíc, každý klient je mým zrcadlem. Učí mne nejenom na úrovni „zdokonalování diagnostiky a technik“. Ten, kdo ke mně přichází, vždy přináší témata, která jsou taky „moje“. Uzdravujeme se tedy vzájemně.

Jak probíhá ošetření:

Samotnému ošetření předchází konzultace s klientem a diagnostika, v časovém rozsahu přibližně do půl hodiny. Diagnostiku provádím zejména podle metod tradiční čínské medicíny (pozorováním), ale taky, přikládáním dlaní - v souladu s vlastní intuicí. Dle výsledků diagnostiky vyberu vhodné dráhy (fyzicky - části těla) i techniky ošetření. Stanoví se rámcový průběh ošetření, které má ale svůj vývoj, v souladu s reakcemi klienta a informacemi/vněmy, které mi postupně „přicházejí“. Shiatsu se provádí na zemi, na měkkém podkladu. V případě, že to klientovi činí potíže, můžeme alternativně použít i masážní lehátko. Ošetření trvá zhruba hodinu.

Pokud si to klient přeje, po ošetření si povídáme. O tom, co je potřeba. Pokud souhlasí, dám mu i doporučení týkající se úprav životního stylu, bylinných přípravků, sebe-ošetření akupunkturních bodů a taky osobního/duchovního růstu…

Dle možností klienta, je ošetření vhodné, s odstupem času, opakovat. Není to ale pravidlem.

Léčení na dálku:

Stejně tak, jako ve fyzickém kontaktu, UNIVERZUM skrze mne účinně LÉČÍ i NA DÁLKU.

Stačí mi k tomu fotka klienta (portrét), možná i pár slov po telefonu nebo textovka.

Pracuji rukami na energetickém těle klienta, procházím ho, v podstatě obdobně jako u SHIAT-SU...  Láskyplně "tančím" se světlem, v naprosté jednotě jako s klientem, tak i s Ním (Zdrojem). Veškeré vněmy a reakce klienta intenzivně vnímám i v těle vlastním. Je to naprostá nádhera. 

Závěrem sdělím klientovi veškeré vzkazy, které má od Něho obdržet, pro svůj další růst. a uzdravení. 

Výše popsané léčení na dálku je plně intuitivní. V případě zájmu Vám doporučuji spojit ho s online diagnostikou a poradenstvím podle TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY. Pro kompletný obraz a co nejlepší výsledky. K online diagnostice je potřebný krátký rozhovor, nebo vyplnění dotazníku a dobrá fotka jazyka klienta.

Dle mých dosavadních zkušeností - reakcí a ohlasů klientů, jsou výsledky osobního ošetření a ošetření na dálku STEJNÉ. 

aru nanta

Alternativní terapie, zejména dle tradiční čínské medicíny
Práce s energií a tělem, v propojení
Energetické léčení na dálku
Relaxační i fyzioterapeutické techniky
Akupresura, masáž, i jemné protahování,
Moxování, baňkování, fonoforéza, šátkování…. dle potřeb konkrétního klienta.
Diagnostika a poradenství

Ale také "odvádění" a čistění prostor…

Free Joomla! templates by AgeThemes